I min praxis tilbyder jeg klassisk psykoanalytisk behandling efter de kriterier som er udviklet af Freud og Jung og modificeret på en række måder af elever. De teorisystemer jeg især knytter mig til er indenfor C.G. Jungs retning den engelske model, udbygget især af Fordham og Rosemary Gordon og indenfor S. Freuds retning den Kleinske model, som den er udbygget af Hannah Segal og W.R Bion.

Med afsæt i disse teorisystemer arbejder jeg også mere cognitivt og intervenerende - rådgivende - som korttidsterapeut med kriser, chok, traumer, angst, sorg, depression, mani, selvværdsproblemer og lettere narcissistiske problemer.

I tilfælde af narcissitiske forstyrrelser benyttes især en selv-psykologisk referanceramme.

I forlængelse af alle behandlingsformerne arbejdes der med kropslige udtryk, med drømme og tegninger eller andre kreative udtryksformer.

Jeg følger psykologforeningenms takster men ved længerevarende behandlinger aftaler jeg en pris med hver enkelt klient.

Der er særlige tilbud til familier med samspilsproblemer og til enkeltpersoner eller grupper der ønsker at arbejde med drømme.